Putovanja

USLOVI ULASKA U GRČKU ZA DRŽAVLJANE CRNE GORE

(ažurirano 05.07.2021.)

- Popunjen PLF formular za Grčku - The Passenger Locator Form

- PLF formular se može popuniti najviše 7 dana prije putovanja, a najkasnije 24h prije ulaska u Grčku.

- Nakon što popunite formular, dobićete na e-mail potvrdu, a u 23:00h po lokalnom vremenu, dan uoči putovanja, na email će Vam stići QR kod, koji ćete sačuvati u svom mobilmom telefonu i pokazati prilikom ulaska u Grčku. Porodica popunjava jedan PLF formular. (Ako je datum ulaska u Grčku 07.08, QR kod će Vam stići na e-mail 06.08. u 23:00h po lokalnom vremenu).

PLF formular popunjava se na sajtu https://travel.gov.gr 

- Za ulazak u Grčku, potrebno je imati: Potvrdu o obavljenoj kompletnoj vakcinaciji, ILI negativan PCR test ne stariji od 72 sata, ILI negativan antigenski test ne stariji od 48 sati, ILI potvrdu da ste preležali virus.

- Potvrda o obavljenoj kompletnoj vakcinaciji bilo kojom vakcinom, najmanje 14 dana prije ulaska u Grčku. Trebalo bi da ste nakon izvršene revakcinacije dobili dvojezičnu potvrdu odštampanu na papiru. Ako nijeste, kontaktirajte IJZ.

- Potvrda o negativnom rezultatu PCR testa treba da bude napisana na engleskom jeziku i da sadrži ime i prezime i matični broj putnika, ili broj pasoša. PCR test ne smije biti stariji od 72 sata prije ulaska u Grčku (Ako putujete na Krf, ovaj test ne smije biti stariji od 72 sata prije ukrcavanja na trajekt za Krf). Laboratorije koje vrše PCR testiranje moraju biti državne referentne laboratorije, ili privatne laboratorije koje su akreditovane od odgovarajućih državnih organa. U suprotnom, potvrde neće biti prihvaćene!

- Porvrda o negartivnom antigenskom testu treba da bude napisana na engleskom jeziku i da sadrži ime i prezime i matični broj putnika, ili broj pasoša. Potvrda ne smije biti starija od 48 sati prije ulaska u Grčku (Ako putujete na Krf, ovaj test ne smije biti stariji od 48 sati prije ukrcavanja na trajekt za Krf).

- Potvrda na engleskom jeziku da ste preležali Covid virus, 30 do 180 dana prije ulaska u Grčku. Ovo možete dokazati pozitivnim rezultatom PCR ili antigenskog testa u navedenom periodu, urađenom u laboratoriji ili ljekarskim uvjerenjem u kojem se navodi da je nosilac bio pozitivan na Covid virus.

-Za djecu stariju od 12 godina, potreban je:

- Negativan antigenski ili PCR test

- Potvrda o preležanom virusu

- Djeca do 12 godina slobodno putuju (nema potrebe za testiranjem) i moraju imati PLF formular, odnosno moraju biti upisani na PLF formularu koji popunjava roditelj.

Putnici na graničnom prelazu mogu biti podvrgnuti testiranju brzim testom, a ukoliko je test pozitivan obavezna je izolacija u objektu koji bude određen od strane grčkih nadležnih organa (o trošku grčke države). Vakcinisani putnici koji budu pozitivni na brzom testu, podliježu karantinu u trajanju od 7 dana.

KONTAKT

  • Cetinjska 16, Podgorica (Preko puta Delta City-a)
  • Mob: +382 69 157 144
  • Tel: +382 20 290 565
  • Fax: +382 20 290 566
  • info@travelhouse.me
  • www.travelhouse.me
  • ž.r. 510-65302-74

NEWSLETTER PRIJAVA

Želiš da dobijaš ponude na e-mail adresu?