Umbrija i Toskana

Polazak: 18/5/2023 Povratak: 23/5/2023

Apulia i Basilicata

Polazak: 19/5/2023 Povratak: 24/5/2023

Venecija - Verona - Vićenca - Trst

Polazak: 19/5/2023 Povratak: 23/5/2023

Kavala - Meteori - Solun

Polazak: 19/5/2023 Povratak: 22/5/2023

Pokloničko putovanje

Polazak: 19/5/2023 Povratak: 23/5/2023

Krf Ljeto 2023

Polasci: 28.7; 4.8; 11.8.

Travel House turistička agencija

069 157 144