Venecija - Verona - Vićenca - Trst

Polazak: 8/3/2023 Povratak: 12/3/2023

Vaskrs na Krfu

Polazak: 13/4/2023 Povratak: 17/4/2023

Emilia Romagna

Polazak: 27/4/2023 Povratak: 2/5/2023

Storia della Calabria

Polazak: 28/4/2023 Povratak: 3/5/2023

Atina - Meteori - Peloponez

Polazak: 28/4/2023 Povratak: 2/5/2023

Umbrija i Toskana

Polazak: 18/5/2023 Povratak: 23/5/2023

Travel House turistička agencija

069 157 144