Sveta Zemlja - Jerusalim 2024

Polazak: 6/3/2024 Povratak: 13/3/2024

Venecija - Verona - Vićenca - Trst

Polazak: 6/3/2024 Povratak: 10/3/2024

Kavala - Meteori - Solun

Polazak: 6/3/2024 Povratak: 9/3/2024

Vaskrs na Krfu

Polazak: 2/5/2024 Povratak: 6/5/2024

Atina - Meteori - Peloponez

Polazak: 30/4/2024 Povratak: 4/5/2024

Storia della Calabria

Polazak: 30/4/2024 Povratak: 5/5/2024

Travel House turistička agencija

069 157 144